BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:FLE Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T040000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0300 TZOFFSETTO:+0200 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0300 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Vesa Tikkanen";RSVP=TRUE:mailto:vesa.tikkanen@qumio.com CLASS:PUBLIC CREATED:20180201T202821Z DESCRIPTION:Data Platform kahvihetki on 15 minuutin mittainen tiivis tietoi sku ilman mitään turhia läpinoitä tai yritysesittelyitä. Juuri sen mi ttainen että kerkeät kuuntelemaan sen kahvitauolla. Tarkoitus on avata j oka viikko jokin uusi palvelu tai tarjoama Microsoft BI alueelta sillä ta solla että pystyt keskustelemaan siitä kollegoiden ja asiakkaiden kanssa . \n\nJos epäilet onko setti mielenkiintoista\, katso vanhat nauhoitukset Youtubesta tai kysy kollegalta onko näissä järkeä?\n\nAihelista löyt yy: https://www.meetup.com/Microsoft-BI-Power-BI-User-Group-Finland/events / \n\n --------------------\n\nEsittäjiä kaivataan! Tämä on Veskun aie mmin yksin pitämä skype session\, mutta nyt haluan tehdä tästä meidä n yhteisen jutun! Kun sinulla on jokin sopiva aihe\, huikkaa siitä minull e (Vesa) viesti ja tule kertomaan siitä muille. Otetaan kunnianhimoinen t avoite ja pidetään tämä joka viikko. Kyllä me aina aihe keksitään.\ n\nUskoisin että tällainen 15 min on kaikille helpompi\, kuin yrittää järjestestää 3 tunnin virtuaalitapaamista... Aika on myös niin lyhyt e ttä pienikin aihe on äärettömän hyvä ja isoista aiheista joutuu miet tiin sen tärkeimmän asian. \n\nToivottavasti löydätte tapahtuman ja sk ypet toimivat! Nähdään maanantaisin.\n\n \n\n \n\n..................... .......................................................................... ..........................................\n\n--> Join Skype Meeting \n\nTrouble Joining? Try Skype Web App \n\n \n\n \n\nHelp \n \n \n\n \n\nQumio Ltd. - Qumio le verages your Business Intelligence usage to maximum and helps you discover all the valuable analysis information from your company data: being it sm all data or BIG data. \n\n[!OC([1033])!]\n\n.............................. .......................................................................... .................................\n\nKatso ajantasaiset aiheet meetup ryhm ästä: \n\n \n\nhttps://www.meetup.com/Microsoft-BI-Power-BI-User-Group-F inland \n\n DTEND;TZID="FLE Standard Time":20180205T131500 DTSTAMP:20180201T202744Z DTSTART;TZID="FLE Standard Time":20180205T130000 LAST-MODIFIED:20180201T202821Z LOCATION:Skype Meeting ORGANIZER;CN="Vesa Tikkanen":mailto:vesa.tikkanen@qumio.com PRIORITY:5 RRULE:FREQ=WEEKLY;COUNT=8;BYDAY=MO SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=fi:Data Platform BI Kahvihetki TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000100925E1AB9BD301000000000000000 010000000D08594B77F7B344E8ADD95B7E513EDB9 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Data Platform kahvihetki on 15 minu utin mittainen tiivis tietoisku ilman mitään turhia läpinoitä tai yrit ysesittelyitä. Juuri sen mittainen että kerkeät kuuntelemaan sen kahvit auolla. Tarkoitus on avata joka viikko jokin uusi palvelu tai tarjoama Mic rosoft BI alueelta sillä tasolla että pystyt keskustelemaan siitä kolle goiden ja asiakkaiden kanssa.

Jos epäilet onko setti mielenkiintoi sta\, katso vanhat nauhoitukset Youtubesta tai kysy kollegalta onko näiss ä järkeä?

Aihelista löytyy: https://www.meetup.com/Micro soft-BI-Power-BI-User-Group-Finland/events/

 \;------------ --------

Esittäjiä kaivataan! Tämä on Veskun aiemmin yksin pitä mä skype session\, mutta nyt haluan tehdä tästä meidän yhteisen jutun ! Kun sinulla on jokin sopiva aihe\, huikkaa siitä minulle (Vesa) viesti ja tule kertomaan siitä muille. Otetaan kunnianhimoinen tavoite ja pidet ään tämä joka viikko. Kyllä me aina aihe keksitään.

Uskoisin että tällainen 15 min on kaikille helpompi\, kuin yrittää järjestest ää 3 tunnin virtuaalitapaamista... Aika on myös niin lyhyt että pienik in aihe on äärettömän hyvä ja isoista aiheista joutuu miettiin sen t ärkeimmän asian. \;

Toivottavasti löydätte tapahtuman ja sky pet toimivat! Nähdään maanantaisin.

 \;

 \;

................................................... .......................................................................... ............

à Join Skype Meeting      

Trouble Joining? Try Skype Web App

 

 \;

Help

&nb sp\;

Qumio Ltd.  - Qumio leverages your Business Intelligence usage to maximum and helps you discover all the valuable analysis informat ion from your company data: being it small data or BIG data.

[!OC([1033])!]

..................................... .......................................................................... ..........................

Katso ajantasaiset aiheet meetup ryhmästä:

 \;

https://www.meetup.com/Microsoft-BI-Power-BI-User-Gro up-Finland

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20180201T202744Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR